Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w USD w Krakowie

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018


4 września 2017 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 – 31 grudnia 2017 r. Zimowa przerwa świąteczna
4 lutego 2018 r. Zakończenie I-ego semstru
12.02 – 25.02.2018 r. Ferie zimowe
29.03 – 03.04.2018 r. Wiosenna przerwa świąteczna
18 kwietnia 2018 r.
19 kwietnia 2018 r.
20 kwietnia 2018 r.
Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna
Egzamin gimnazjalny - część matematyczno-przyrodnicza
Egzamin gimnazjalny - część z języka obcego nowożytnego
22 czerwca 2018 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych