Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w USD w Krakowie

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020


2 września 2019 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 – 31 grudnia 2019 r. Zimowa przerwa świąteczna
27.01 – 09.02.2020 r. Ferie zimowe
09.04 – 14.04.2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna
21 kwietnia 2020 r.
22 kwietnia 2020 r.
23 kwietnia 2020 r.
Egzamin ósmoklasisty - język polski
Egzamin ósmoklasisty - matematyka
Egzamin ósmoklasisty - język obcy nowożytny
26 czerwca 2020 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych