Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w USD w Krakowie

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019


3 września 2018 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 – 31 grudnia 2018 r. Zimowa przerwa świąteczna
14.01 – 27.01.2019 r. Ferie zimowe
18.04 – 23.04.2019 r. Wiosenna przerwa świąteczna
10 kwietnia 2019 r.
11 kwietnia 2019 r.
12 kwietnia 2019 r.
Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna
Egzamin gimnazjalny - część matematyczno-przyrodnicza
Egzamin gimnazjalny - część z języka obcego nowożytnego
15 kwietnia 2019 r.
16 kwietnia 2019 r.
17 kwietnia 2019 r.
Egzamin ósmoklasisty - język polski
Egzamin ósmoklasisty - matematyka
Egzamin ósmoklasisty - język obcy nowożytny
21 czerwca 2019 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych