Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w USD w Krakowie

Koło TPD w USD


Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Prokocimek”
w Zespole Szkół Specjalnych nr 3
w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie,
ul. Wielicka 265Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zostało założone 6.02.2013 r. w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie i jest organizacją pożytku publicznego. Do jego utworzenia doszło w związku z pogarszającą się sytuacją materialną licznej grupy dzieci, pacjentów Szpitala. W skład zarządu Koła Zarząd weszli nauczyciele ZSS nr 3:

przewodnicząca – mgr Ewa Pomorska-Kroczka,
wiceprzewodnicząca – mgr Beata Cymerkiewicz,
sekretarz – mgr Agnieszka Głuch,
skarbnik – mgr Małgorzata Krupiczka,
członek Zarządu – mgr Barbara Walerowska.

Członkami Koła została większość nauczycieli naszej Szkoły oraz osoby zaprzyjaźnione, w tym rodzice pacjentów.

Zadania i cele Koła wynikają z jego Statutu opartego na Statucie Zarządu Głównego TPD w Krakowie, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb jego beneficjentów, którymi są nasi uczniowie, często przebywający na leczeniu przez wiele miesięcy. Szczególnie do nich staramy się dotrzeć z konkretną pomocą, organizując paczki tzw. Małe radości. Ich zawartość to najczęściej: materiały szkolne, środki czystości, materiały higieniczno-lecznicze, odzież, obuwie, słodycze.
Fundusze pochodzą ze składek członkowskich i dobrowolnych wpłat na konto Koła oraz ze sprzedaży prac dzieci podczas okolicznościowych kiermaszów. Głównymi sponsorami są członkowie Koła, osoby z grona ich prywatnych znajomych oraz rodzice dzieci przebywających w szpitalu.
Od rozpoczęcia działalności, oprócz paczek z bieżącą pomocą dla dzieci przebywających w szpitalu oraz byłych pacjentów, udało nam się zakupić materiały szkolne i plastyczne do sal zabaw. Zorganizowaliśmy także kiermasz świąteczny, z którego dochód wspiera naszą bieżącą działalność.
Potrzeb jest coraz więcej, a środki ograniczone. W najbliższym czasie chcielibyśmy zakupić dla naszych uczniów-pacjentów wiele potrzebnych rzeczy, dlatego tą drogą apelujemy do wszystkich, którzy chcą pomóc chorym dzieciom o wpłaty na konto Koła:

82 1240 4533 1111 0010 5008 7979Powrót do strony głównej