Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w USD w Krakowie

Współpraca z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym


W ramach współpracy Szkoły ze środowiskiem lokalnym nawiązana została współpraca z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym (ZOL) w Krakowie przy ulicy Wielickiej. Inicjatorkami rozpoczętej w 2010 roku akcji, której hasłem przewodnim jest „Prezent dla Seniora”, są nauczycielki Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 Małgorzata Krupiczka i Katarzyna Przęczek.
Odwiedziny u mieszkańców ZOL zazwyczaj organizowane są dwa razy w roku - z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Podczas każdego spotkania przekazują pensjonariuszom informacje dotyczące pracy z dziećmi i wręczają starszym osobom kartki świąteczne oraz upominki wykonane przez dzieci.
Dzięki naszym wizytom pensjonariusze przeżywają chwile radości i wzruszenia, które pomagają im na chwilę zapomnieć o wieku, słabościach i chorobach. Z każdego spotkania sporządzona zostaje dokumentacja fotograficzna, aby po powrocie do szpitala opowiedzieć dzieciom o spotkaniu i uświadomić im, że obok żyją osoby samotne, starsze, chore i niedołężne. Osoby takie również potrzebują zainteresowania, szacunku i miłości. Wobec rozpowszechnionego we współczesnym świecie przesadnego kultu młodości takie wizyty mają ogromną wartość wychowawczą. Obecnie do współpracy z ZOL włączyli się uczniowie z zaprzyjaźnionych krakowskich szkół, którzy podczas spotkań prezentują swoje programy artystyczne.Powrót do strony głównej