Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w USD w Krakowie

Zespół Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego


Stosując się do rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku oraz wykładni o sposobach realizowania kształcenia na odległość w brzmieniu: „W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu” oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców w sprawie zdalnego nauczania w naszej placówce, zespół nauczycieli wychowania przedszkolnego opracował pakiet zawierający adresy stron internetowych, na których rodzice znajdą materiały do pracy ze swoimi dziećmi.
Zachęcamy do systematycznej nauki poprzez zabawę, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości i wydolności wysiłkowej dziecka.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nauczycielem pracującym w danym oddziale - informacje na drzwiach sal zabaw.
Wszystkie treści zawarte na stronach podanych linków są zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

3-latki:

4-latki:

5-latki:

6-latki:

Audycje w Polskim Radio:Powrót do strony głównej